Str. Unirii, nr. 90-92
Craiova, Dolj, România
Luni: 07:00 - 20:00
Sambata: 07:00 - 14:00

Declaratia managerului SC TOP MED BUNA VESTIRE SRL

privind implementarea sistemului de management al calitatii

Subsemnata Cazacu Doina, avand functia de manager al spitalului SC TOP MED BUNA VESTIRE SRL, cu sediul in localitatea Craiova, str Calea Unirii, nr 90, judelul Dolj, prin prezenta declaratie ma angajez sa:

 • comunic angajatilor orientarea catre pacienti si a importantei respectarii cerintelor legale si de reglementare
 • sa stabilesc politica si sa asigur stabilirea si realizarea obiectivelor calitatii
 • sa conduc analizele managementului
 • sa asigur stabilirea planurilor de actiune, disponibilitarea resurselor si tot sprijinul in colaborarea cu A.N.M.C.S.-ul in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii conform standardelor, procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare in vigoare.

Pentru realizarea misiunii si viziunii noastre si a satisface intr-o masura cat mai mare necesitatile actuale si asteptarile viitoare ale pacientilor de a le furniza servicii medicale de calitate, ne vom conforma principiilor care stau la baza standardelor si referintelor privind Managementul Strategic si Organizational, Managementul Clinic, Etica Medicala si Drepturile Pacientului, respectiv:

 • dezvoltarea activitatii spitalului conform nevoilor de sanatate a populatiei din judetul Dolj
 • asigurarii si imbunatatirii continue a calitatii serviciilor de sanatate si a sigurantei pacientului
 • asigurarii nediscriminatorii a accesului pacientului la serviciile de sanatate, conform nevoilor acestuia, in limita misiunii si a resurselor spitalului
 • respectarii demnitatii umane, a principiilor eticii si deontologiei medicale si a grijii fata de sanatatea pacientului
 • orientarii managementului organizational, pe baze clinice, pentru sustinerea asistentei medicale centrate pe pacient
 • abordarii integrate, inter si multidisciplinare a pacientului in managementul de caz
 • promovarii eficacitatii si eficientei prin dezvoltarea conceptului de evaluare a practicii profesionale prin audit clinic si prin optimizarea procesului deczional
 • asigurarea continuitatii asistentei medicale in cadrul spitalului, prin asigurarea resurselor necesare, conform misiunii declarate si dupa externare, prin colaborare cu medicii de familie si medicii specialisti din ambulator
 • promovarii prin standarde a dezvoltarii si culturii organizationale
 • protejarii mediului

Obiectivele noastre, prin asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor si sigurantei pacientilor, sunt:

 • plasarea permanenta a pacientului in centrul atentiei
 • dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice
 • managementul riscurilor
 • cresterea calitatii actului medical prin pregatirea profesionala continua si invatarea din erori a intregului personal
 • organizarea si imbunatatirea comunicarii intre profesionisti si intre personalul medical si pacient si apartinatori
 • colaborare peofesionala intre persoane si echipe medicale din spital si din alte unitati sanitare cu care vom incheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei asistente medicale integrate, inter si multidisciplinara
 • asigurarea eficacitatii si eficientei actului medical, prin autoevaluare si imbunatatirea continua a protocoalelor de diagnostic si tratament si a procedurilor privind organizarea acordarii serviciilor de sanatate
 • cresterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai buna planificare a activitatii
 • instruirea permanenta a personalului pentru asigurarea flexibilitatii si mobilitatii acestuia
 • obtinerea sarisfactiei pacientilor, a angajalilor si a tuturor partilor interesate prin calitatea serviciilor oferite
 • conformarea cu cerintele legale in domeniul calitatii aplicabile activitatii desfasurate
 • implicarea fiecarui angajat in scopul aplicarii politicii in domeniul calitatii prin initiative, performante, responsabilitate si colaborare permanenta.

Aceasta declaratie este disponibila tuturor persoanelor, atat angajatilor nostri cat si partilor externe organizatiei, fiind astfel publicata pe website-ul spitalului.

In sensul respectarii prezentei si pentru asigurarea aplicarii prevederilor documentelor sistemului de management al calitatii, inteleg necesitatea functionarii la nivelul spitalului a Structurii de Management al Calitatii, structura a carei activitate ma angajez sa o sustine.

Prezenta declaratie intra in vigoare de la data aprobarii, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru intregul personal al spitalului.

Manager,
Cazacu Doina