Str. Unirii, nr. 90-92
Craiova, Dolj, România
Luni: 07:00 - 20:00
Sambata: 07:00 - 14:00

Drepturile pacientilor internati in unitati sanitare
conform Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Pacientul internat intr-o unitate sanitara beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare;
 • pacientul are dreptul la ingrijiri medicale de cea mai buna calitate de care unitatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale;
 • pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 • pacientul are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
 • pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;
 • pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta;
 • informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate, in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste, sau dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare;
 • pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau. Rudele si prietenii pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului;
 • pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;
 • pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii;
 • este obligatoriu consimtamantul pacientului pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetare stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului;

Ai drepturi!

Respectam in totalitate drepturile pacientilor nostri!

 • pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii culpei medicale;
 • dosarul pacientului, respectiv toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia;
 • in cazul in care informatiile cu caracter confidential sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie;
 • pacientul are acces la datele medicale personale;
 • orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica;
 • in cazul in care furnizori sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se va face numai pe baza criteriilor medicale;
 • pacientul are dreuptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate;
 • pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, de suport spiritual material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial;
 • pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului;
 • personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze astfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective;
 • pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii;
 • pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare;
 • pacientul are dreptul la libertatea de deplasare, in afara sectiei, in zonele nerestrictionate, cu exceptia vizitelor medicale, carantinelor de necesitatii imobilizarii la pat;
 • dupa externarea pacientii au dreptul la serviciile comunicare disponibile.